Có Ai Rước Tui Hông

20,000 /bộ

Mô Tả Sản Phẩm:

  • Chất liệu: Formex
  • Độ dày: 8 mm (+-)
  • Kích thước: 26 X 15 mm (Ko tính cán cầm)
  • Trạng thái kho: Giao hàng ngay

#Hashtag #thiepcuoigiare #thiepcuoidep #thiepcuoisangtrong #thiepcuoiinanh #thiepcuoilayngay #thiepcuoiuytin #thiepcuoiphongbi #thiepcuoiganno #thiepphongbirut #thiepcuoi #thiepmoi