_Thực Đơn Tiệc Cưới:_ TĐ06

2,000 /bộ


Mô Tả Sản Phẩm:

  • Loại giấy: Giấy COUCHE bóng 2 mặt
  • Định lượng: 160 gsm (+-) 
  • Kích thước mặt hoàn thiện: 148 X 210 mm (+-)
  • Trạng thái kho: Giao hàng ngay

*Lưu ý: Đơn hàng tối thiểu là 20 cái

  • #thiepcuoigiare #thiepcuoidep #thiepcuoisangtrong #thiepcuoiinanh #thiepcuoilayngay #thiepcuoiuytin #thiepcuoiphongbi #thiepcuoiganno #thiepphongbirut #thiepcuoi #thiepmoi #thucdontieccuoi #thucdon #menu